De Relatie met je Kind als Uitnodiging tot meer Zelfbewustzijn

  • Posted on: 29 March 2019
  • By: Karin

Zelfkennis - ik noem het liever Zelfbewustzijn -

is de weg naar binnen volgen, naar je innerlijke wereld.

(Uit het artikel van magazine Pure Child, februari 2019.)

                 

Stel jij jezelf wel eens vragen zoals: Wie ben ik? Wat wil ik écht? Wat is mijn bijdrage hier in deze wereld?

Deze vragen van zelfonderzoek komen meestal naar boven bij een aanhoudend gevoel van onbehagen of bij een crisis die je meemaakt in je leven. Je negatieve ervaringen vragen om een diepere betekenis of een nieuw bewustzijn over jezelf. Dat noemen we groei. Maar groei hoeft natuurlijk niet altijd gepaard te gaan met pijnlijke ervaringen. Het kan ook meer organisch gaan. Maar hoe dan ook word je doorheen je leven uitgenodigd om bewuster te worden. En in eerste plaats is het een uitnodiging om bewuster te worden over jezelf.

We leven zo vaak in de uiterlijke wereld: we laten ons leiden door media, door ons werk, door wat onze omgeving zegt en vraagt, door wat er met onze kinderen gebeurt,…. We zijn zo vaak bezig in de uiterlijke wereld waardoor er weinig tijd en ruimte is om naar onze innerlijke wereld te kijken en te gaan voelen hoe het nu werkelijk met ons is.

“Zelfkennis – ik noem het liever Zelfbewustzijn – is de weg naar binnen volgen,

naar je innerlijke wereld.”

Neem nu een probleem dat je ervaart met je kind, iets wat jij lastig vindt. Je merkt dat je steeds weer in dezelfde discussie terecht komt met je kind, of dat je steeds weer boos wordt over hetzelfde gedrag bij je kind, of dat je je zorgen maakt over je kind. Dit is zeker een aanleiding om jezelf de vraag te stellen: wat heeft dit met mij te maken? Het feit dat het steeds terug komt, zegt meer over jou dan je denkt. Volgende vragen kunnen je helpen: Hoe voel ik me hier nu echt bij? Waarom maak ik er zo een punt van? Wat raakt me zo? Waar heb ik behoefte aan? …

Naar binnen gaan dus, om stil te staan bij jouw innerlijke. Wat voel je bij de gedachte om naar je innerlijke wereld te kijken? Ben je bang om dingen te ontdekken over jezelf die je liever niet ziet? Of ben je bang om emoties te voelen die je liever niet voelt? Wat je ervaart met je eigen kind roept, bewust of onbewust, herinneringen op aan je eigen kindertijd, raakt jouw gevoeligheden en emoties, jouw eigen behoeftes en kwetsuren.

Als kind hebben we allemaal boodschappen gekregen hoe we wel en niet mochten zijn, welke emoties en welk gedrag wel kon en welke niet. Zo ben je delen van jezelf gaan verstoppen omdat het een te groot risico was voor afwijzing als je dat deel van  jezelf liet zien. En als kind was je aangewezen op je ouders en je verzorgers, dus je paste je aan aan hen. Dit was noodzakelijk voor je omdat je afhankelijk was voor je overleving van je omgeving. Door deze ervaringen ben je gaan geloven wat je omgeving je zei of wat je omgeving deed en zo ontstonden (bijna altijd onbewust) jouw overtuigingen.

Je meeste overtuigingen heb je opgepikt voor de leeftijd van 6 jaar. Je bent dan nog een spons, en je bewustzijn is heel open. Het is alsof je in een hypnosetoestand verkeert. Alles komt rechtstreeks en ongefilterd je bewustzijn binnen. Als je met regelmaat bepaalde boodschappen krijgt van je omgeving, dan sla je dat op in je onbewuste, en dan geloof je dat dat zo is. Die overtuigingen kleuren hoe je vandaag naar het leven kijkt en hoe je de dingen vandaag ervaart.

Elk deeltje in jezelf vraagt om gezien te worden. Elk deeltje vraagt om er te mogen zijn. Net zoals jouw kind dat herhaaldelijk aan jou vraagt: “Heb je mij gezien? Heb je mij gehoord? Zie je me graag?” In alles wat je kind doet of zegt zit onrechtstreeks deze vraag. Zo wil ook elk deel in jezelf gezien worden.

Vanuit onze bril van ervaringen kijken we naar het leven. Als je aan de weg van zelfbewustzijn komt, dan ga je vanuit een nieuw perspectief kijken naar het leven. Het kan zijn dat je in eerste instantie  bang bent dat je jezelf niet meer gaat kennen en dat je een heel andere persoon zal worden wanneer je meer en meer je ‘ware’ zelf gaat zijn. Maar sterker leeft nog de angst voor afwijzing door je omgeving. Je bent bang dat je partner, je kinderen, je moeder, je vader, je vrienden je niet meer zullen kennen zoals ze je nu kennen en jou zo niet zullen aanvaarden. De angst voor afwijzing is één van de grootste angsten van mensen. Er niet meer bij horen, uit de groep gezet worden, verstoten worden. Voor onze voorouders was deze angst heel reëel. Wanneer je uit de groep gezet werd, dan betekende dat je dood. In onze samenleving kunnen wij echter makkelijk alleen overleven.

Hoe kan je ontdekken welke overtuigingen in je leven spelen? Een voorbeeld: Je zal als ouder in relatie met je kinderen, zeker al wel eens gereageerd hebben zoals je eigen ouders het met jou deden en waarvan je absoluut had gezworen dit nooit op deze manier te doen. Maar voor je het weet, reageer je op eenzelfde manier naar je eigen kinderen. En dat voelt niet goed.

Wat je triggert in je leven is een wegwijzer naar je dieperliggende overtuigingen.  Als ouder heb je heel duidelijke spiegels door het gedrag van je kinderen. Misschien raakt het jou heel erg wat je kind doet of zegt of wat je kind meemaakt. In dat geval heeft het waarschijnlijk ook iets met jezelf te maken. Maar ook in volgende situaties word je uitgenodigd stil te staan:  Je verliest snel je geduld met je kind en kan soms weinig begrip opbrengen. Je voelt jezelf niet gerespecteerd door je kind door de manier waarop hij reageert. Je wordt zelf mee boos wanneer je kind emotioneel reageert. Je gaat roepen als je voelt dat je de macht verliest. Je voelt je machteloos. Je bent bang dat je kind over je heen gaat lopen als je het anders zou aanpakken. …

Hoe meer jij als ouder met jezelf en jouw innerlijke aan de slag gaat, hoe beter je jezelf begrijpt. Hoe beter jij jezelf begrijpt, hoe meer jij jouw kind gaat begrijpen en voorbij het gedrag kan kijken! Je kan je kind op die manier als voorbeeld zijn. Hoe meer jij ontdekt hoe jij jezelf kan zijn en jouw talent in de wereld kan zetten, hoe meer jij dit ook samen met je kind kan onderzoeken en je kind de ruimte kan geven om zichzelf te zijn en zich te ontplooien tot een zelfbewuste volwassene! Wat een win-win situatie!

 

Wil jij als ouder meer bewustzijn creëren door jouw innerlijke wereld en jouw emoties meer ruimte te geven?

Vraag een vrijblijvend een Inzichtsessie met mij aan via telefoon 0477/23.86.76 of via mail karin@hetlevenswiel.be.

 

Van Harte,

Karin