Kreeg jij als kind de stempel '(over)gevoelig' of 'verlegen'...?

 • Posted on: 22 March 2016
 • By: Karin

... dan werd jij waarschijnlijk niet gezien in jouw eigenschap van hoogsensitiviteit. Je kreeg waarschijnlijk geen begrip voor het feit dat jij de wereld anders ervaarde dan de meesten rond jou.

OF herken je op dit moment in je leven één of meerdere van onderstaande uitspraken:

 • Ben je op het einde van de dag vaak uitgeput of overprikkeld?
 • Lijkt het jou soms dat de wereld bij jou te veel binnen komt?
 • Herken je het gevoel overspoeld te worden?
 • Ben je vaak moe?
 • Vragen situaties waar veel mensen samen zijn veel energie van je?
 • Ken je het gevoel dat je je emotioneel niet goed in je vel voelt, en dat je eigenlijk gewoon niet weet waar het gevoel vandaan komt?

Als je iets herkent van jezelf hierin, dan is het misschien interessant voor jou om eens meer te lezen over hoogsensitiviteit.

 

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is een eigenschap waar de laatste jaren veel over wordt geschreven of gesproken. Ongeveer 10 à 20 % van de bevolking heeft deze eigenschap.

Bij hooggevoeligheid zijn je zintuigen, of een bepaald zintuig, veel gevoeliger voor prikkels. In je zenuwstelsel worden de prikkels anders ontvangen, veel intenser. De verwerking van die impulsen is diepgaander en gedetailleerder. Het kost meer tijd en energie om al die indrukken te verwerken.

HSP of Highly Sensitive Persons is geïntroduceerd door psychologe Elaine N. Aron in de jaren 90. Elaine Aron heeft veel onderzoek gedaan naar HSP en de basis gelegd in het omschrijven van deze eigenschap.

 

Om zicht te krijgen of jij de eigenschap van hooggevoeligheid hebt, kan onderstaande test je helpen.

Als je 14 of meer vragen met 'ja' beantwoord hebt, dan ben je waarschijnlijk hoogsensitief. Ook als je minder vragen met 'ja' beantwoord hebt maar waarvan je één of meerdere extreem ervaart, ben je waarschijnlijk hoogsensitief.

 • Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 • Ik wordt beïnvloed door de stemmingen van anderen
 • Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 • Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of in een donkere kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 • Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 • Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 • Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
 • Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 • Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek.
 • Ik ben consciëntieus.
 • Ik schrik gemakkelijk.
 • Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 • Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (vb. licht dimmen of meubilair verplaatsen)
 • Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 • Ik doe erg mijn best te voorkoomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 • Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of TV-shows.
 • Ik voelme ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.
 • Als ik erge honger heb, heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 • Veranderingen in mijn leven brengen me van stuk.
 • Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
 • Het vermijden van sitautes die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge prioriteit.
 • Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
 • Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.

(Bron: Elaine N. Aron)

 

Eigenschappen

Ieder is hoogsensitief op zijn manier. Sommigen zijn gevoelig voor geuren, anderen voor fel licht of felle geluiden. Sommigen kunnen dan weer gevoeliger zijn op hun huid, of gevoeliger voor sferen. Ieder heeft zijn eigen 'ingang(en)' van gevoelig zijn.

HSP's hebben de neiging om over hun grenzen te gaan. Ze kunnen heel meegaand zijn. Ze zijn heel invoelend of inlevend en hebben een ruime interesse (waardoor kiezen vaak moeilijk is). De meesten hebben van tijd tot tijd nood aan ruimte en rust. Ze zijn geïnteresseerd in natuur en spiritualiteit. Een ander kenmerk is perfectionisme. Dit kan leiden tot traagheid of moeite met structureren. Ze staan niet graag centraal, in de belangstelling.

Het boek Hoogsensitieve Personen van Elaine N. Aron kan je meer inzicht geven in deze eigenschap. Voor mij was het lezen van dit boek destijds een ware verandeming. Eindelijk vond ik echte (h)erkenning voor hoe ik het leven ervaarde.

 

Aandachtspunten

Eén van de belangrijkste zaken die een HSP moet leren is te zorgen voor zichzelf. Dat begint met het leren luisteren naar je lichaam en de signalen die je lichaam je geeft. Je lijf is een wijs instrument dat eigenlijk, als je er goed naar luister, exact aangeeft wat je nodig hebt: Welke voeding is goed voor je op dat moment? Hoeveel rust heb je nodig? Welke contacten zijn voedend voor je? Wil je even vertoeven in de natuur? Welke gedachten zijn goed voor je?

En misschien herken je deze signalen al wel, maar geef je er nog geen gehoor aan. Neem jij jezelf en je lijf au-serieux? Of ga je er, net als jouw opvoeders destijds, gewoon aan voorbij? Kleef je er nog oordelen aan vast zoals: het is niet erg, ik moet me dat niet zo aantrekken, wat moeten anderen wel niet denken, het gaat wel over, ik ben egoïstisch als ik daaraan toegeef, ik ben abnormaal, ik moet maar wat harder zijn, enz.

 

Hoe kan je beter voor jezelf gaan zorgen? Een aantal tips

 1. doe dingen waar je energie van krijgt
 2. neem jezelf au-serieux
 3. ga even zitten en maak tijd om naar je lichaam te luisteren
 4. focus op je ademhaling. Dit kan helpen om een rustpauze in te lassen
 5. ga even naar buiten
 6. neem geregeld pauze
 7. drink water om stress weg te spoelen
 8. kom even in beweging
 9. wees je bewust van je overprikkeling
 10. wees mild voor jezelf en voor de overprikkeling
 11. plan je agenda niet te vol
 12. neem tijd om na te denken en te dagdromen.

 

Alleen jijzelf wéét wat goed is voor je. Het vraagt vooral 'intunen' op jezelf en erop vertrouwen dat dat klopt.