Meer kiezen voor jezelf door beter je grenzen aan te geven

  • Posted on: 6 January 2016
  • By: Karin

Laat jij ook steeds, of toch heel vaak,  de noden van anderen voor gaan? Lijken zij altijd belangrijker dan jezelf? Wringt het dan ook zo in jezelf als je voorbij je eigen grenzen gaat daarmee? Heb jij dan ook het gevoel dat het nooit goed is, niet voor de ander en niet voor jezelf?

Mij overkwam het vaak vroeger, en nu ook nog, maar het is nu meer overwogen.

Bewustzijn is de sleutel; jezelf bewust zijn of worden van je eigen noden en behoeften en van je eigen grenzen. Eens je dat beet hebt is het kwestie van er voor op te komen en het te communiceren.

Ik zet graag 6 stappen om beter je grenzen aan te geven op een rij:

1) Evalueer de situatie

Wat neem je waar? Wat gebeurt er of wat doet of zegt de ander waardoor je beïnvloed wordt? Dus evalueer eerst de situatie, ga na wat de feiten zijn. Weet wel dat dit altijd gekleurd is vanuit je eigen waarneming en ervaringswereld, vanuit je eigen waarden en normen. Voor je uiteindelijk beslist of je je ervoor wil openstellen of je wil begrenzen, is het belangrijk om eerst naar stap 2 te gaan.

2) Word je bewust van je eigen noden en grenzen

Vaak VOELEN we wel wat we nodig hebben, maar hebben we geleerd met ons verstand om daaraan voorbij te gaan. Ons verstand is heel sterk in het maken van verhaaltjes. Waar je meestal in vastloopt zijn MENTALE overwegingen. En ons verstand is natuurlijk ook belangrijk om beslissingen in het dagdagelijkse leven te kunnen nemen, om het voelen om te zetten in daden. Maar het voelen is er eerst, het is snel en subtiel. En we geloven of vertrouwen het vaak zelf niet.

3) Erken je eigen gevoelens

Misschien heb je al wel door wat je eigenlijk echt nodig hebt of wat je werkelijke grens is, maar ga je er evengoed gewoon aan voorbij. Misschien omdat je bang bent voor oordelen van anderen moest je hiervoor uitkomen, bang om afgewezen te worden, om niet au-serieux genomen te worden, of wat dan ook.

Wat is je eigen oordeel op je eigen grens? Moet je zelf aan bepaalde normen voldoen van jezelf? Of is het OK voor je zoals je het aanvoelt? Dat is een volgende stap: je eigen gevoelens voor waar aannemen! Niemand anders kan dat voor jou doen!

4) Communiceren over je grenzen aan anderen

Als je weet wat je grens is, wat de boodschap van de ander of de situatie met je doet en dit ook werkelijk erkent, dan kan je kiezen wat je met je energie doet. Stel je je open en laat je je beïnvloeden, of laat je de invloeden die jou ondermijnen niet toe? Dat is dan een bewuste keuze. Je hebt de keuze om niets te zeggen, ook al weet je voor jezelf je grens. En je hebt de keuze om voor jezelf op te komen. Dit is een risico (je stelt je enigszins kwetsbaar op) én een kans (om achter jezelf te staan en te zorgen dat de ander je hoort). Hierbij zorg je ervoor dat de boodschap helder, duidelijk, bondig en beeldend is. Om af te sluiten kan je nog eens aftoetsen of de ander je boodschap werkelijk begrepen heeft.

5) Geef de ander de ruimte om hierop te reageren

Wees je bewust van het mogelijke effect van jouw boodschap op de ander. Je weet niet op voorhand hoe de ander gaat reageren. Zeker niet als die ander niet zo gewend is van jou dat je nee zegt. Een neen geven is niet persé negatief. Het geeft ook de mogelijkheid aan de ander om andere oplossingen te zoeken. Een nee wil niet zeggen dat je de ander afwijst als persoon. Misschien ken je die angst wel, voor afwijzing van de ander. En wat moet die dan wel niet denken? Erken dit als gedachten, verhaaltjes van ons verstand, want ook dat is een invulling.

Eventueel kan je vragen aan de ander wat het effect is van jouw boodschap op hem/haar.

6) Evalueer de situatie opnieuw

Hoe heb jij het ervaren om je grens aan te geven? Hoe voel jij je, nu je voor jezelf bent opgekomen? Wat ging goed? Wat zou je een volgende keer anders aanpakken? Zijn er nog vragen of twijfels blijven hangen? Hier kan je later nog steeds op terug komen als je wil! Om hier echt stappen in te zetten heb ik nog een hele goeie tip: schrijf je evaluatie uit op papier. Hier leer je echt veel uit!

En vergeet niet: oefening baart kunst.