Op het Ritme van je Kind

  • Posted on: 1 April 2019
  • By: Karin

In het (school)systeem waar we nu in leven, is vastgesteld wat een kind op een bepaalde leeftijd moet kunnen. Er zijn allerlei gemiddelden vastgelegd zoals hoe groot je kind moet zijn op een bepaalde leeftijd, welk het ideale gewicht is, hoe vlot hij al moet kunnen lezen en rekenen, hoe hij emotioneel moet kunnen reageren in bepaald situaties, hoe goed hij moet kunnen sporten, enz…

En dan merk je als ouder dat je kind niet past in één of andere curve. Je maakt je misschien zorgen of je wordt er op aangesproken dat je kind ‘afwijkend is’ van de standaard. Er zijn natuurlijk uitzonderingen of situaties waarin een kind extra zorg of aandacht nodig heeft. 

Maar elk kind ontwikkelt zijn vaardigheden op zijn ritme. Het ene kind begint eerder te praten dan het andere, maar het andere kind zal eerder motorisch vaardigheden ontwikkelen. Een kind kan niet in alles tegelijkertijd energie steken. Er zijn zoveel dingen die het moet leren! En dat vraagt enorm veel energie.

Zo had onze zoon, die nu 6 jaar is, onlangs medisch onderzoek op school. De kinderen worden dan één voor één bij de dokter geroepen. Het feit dat dit vreemde mensen waren voor hem, en dat hij niet goed wist wat er van hem verwacht werd, vond hij toch wel spannend. Dus ik liet hem de keuze of hij wilde dat ik meeging of niet. Hij wilde graag dat ik meeging.

Iemand vertrouwd hebben in de buurt is voor jonge kinderen heel belangrijk. En op zich, ze zullen het wel overleven hoor. Dat hoor je dan ook zeggen. En dat is ook zo. Maar we leven in een tijd waar het zo normaal is dat onze kinderen zo veel zonder ons, ouders doen.  Terwijl het heel normaal is en heel natuurlijk dat kinderen, zeker jonge kinderen, in de buurt willen zijn van hun ouders en dingen samen willen doen. Vooral de vertrouwde nabijheid speelt hierin een grote rol.

Een valkuil daarbij kan zijn dat je je laat leiden door gedachten zoals: "Wat gaan anderen denken wanneer ik als ouder meega?" of "Anderen doen dat niet, is dat dan wel normaal om dat te doen?"  Ergens voel je misschien dat je kind het nodig heeft dat jij meegaat, maar je vraagt je af of het 'sociaal wenselijk' is. Wel, ik kan je zeggen dat er altijd wel iemand zal zijn die er een mening over heeft. Wat je ook doet. Dus, laat je je leiden door deze gedachten, of neem je je eigen gevoel als ouder én daarmee ook je kind au serieux? Als jij dit gevoel en dat wat je kind aangeeft durft volgen, misschien tegen alle regels in, dan leert jouw kind te vertrouwen op wat het voelt! En dat is een ongelofelijke basis die je meegeeft aan je kind voor de rest van zijn leven.

Op het ritme van je kind meegaan is zo belangrijk. En het is een evenwicht zoeken tussen je kind aanmoedigen om stappen te zetten en dingen te proberen, en te volgen wanneer je kind aangeeft dat hij er niet klaar voor is, of het niet ziet zitten. Los van wat een kind op een bepaalde leeftijd al zou moeten kunnen, volgens de standaarden. Los van wat je andere kinderen van dezelfde leeftijd ziet doen. Jouw kind is jouw kind. Kinderen weten vaak goed waar ze aan toe zijn. En als ze er echt klaar voor zijn, dan loopt het meestal als een trein! Vertrouw er maar op.

 

Heb jij moeite om je kind te volgen, of ben je onzeker over hoe het gaat? Begrijp je je kind niet helemaal en maak je je zorgen? Triggert het jou wat je kind ervaart of meemaakt? 

In de Workshop Bewuster Ouderschap ga je aan de slag met dit en nog veel meer. Je gaat bewuster worden van wat er onbewust nog meespeelt in je relatie met je kind of bij je kind.

Zaterdag 13 april 2019 van 13u30 tot 16u30. 

Alle info en inschrijving via deze link.

T: 0477/23.86.76

Mail: karin@hetlevenswiel.be

 

Hartelijke groet,