Meer In Balans

Zit jouw leven en jouw hoofd vol? 

Dan kan Psychotherapie zinvol zijn.

 

Herken je jezelf in één van volgende uitdrukkingen:

 • Je kan jezelf moeilijk uitdrukken, je laat je meestal door reactie van anderen overrompelen. Achteraf heb je spijt dat je niet anders gereageerd hebt en je bent zelfs kwaad op jezelf daarvoor.
 • Je weet eigenlijk wel wat het beste is voor jezelf maar je durft er niet voor gaan.
 • Je geraakt snel overprikkeld en verliest jezelf daardoor.
 • Je wil een nieuwe weg inslaan in je leven maar je weet niet hoe je er aan moet beginnen. Je twijfelt daarbij sterk aan jezelf.
 • Je geraakt van tijd tot tijd verstrikt in je gedachten, gevoelens en emoties of je piekert.
 • Je hebt snel door wat er bij anderen speelt en je wordt beïnvloedt door stemmingen van anderen.
 • Je bent heel empathisch en je gaat daardoor snel voorbij aan je eigen grenzen.
 • Je kan sneller dan anderen zien wat de impact is van beslissingen op langere termijn, maar er wordt geen gehoor aan jouw opmerkingen gegeven.
 • Je voelt dat jouw mening klopt maar je kan het niet staven met redelijke (verstandelijke) argumenten.
 • Veranderingen in je leven geven je het gevoel grip te verliezen op je leven, het brengt je van je stuk.
 • Je kan je heel sterk inleven in gevoelens van kinderen, je begrijpt hun taal.
 • ...

Dan is het goed om eens even stil te staan! 

 

Persoonlijke begeleiding op maat

Ik heb speciaal voor volwassenen het Meer In Balans Programma ontwikkeld, waardoor je een maximaal resultaat krijgt.

Dit traject is bedoeld voor jou als jij:

 • te veel twijfelt aan jezelf
 • te veel nadenkt over jezelf of wat er in je leven gebeurt
 • je makkelijk overrompeld voelt
 • snel boos reageert wanneer je je overprikkeld voelt
 • het gevoel hebt de verschillende rollen in je leven niet (meer) te kunnen combineren.
 • niet (meer) tot rust kan komen

Wat leer je in het Meer In Balans Traject?

 • jezelf beter begrijpen
 • meer vertrouwen op wat je voelt
 • belemmerende overtuigingen ontdekken
 • balans opmaken van wat voor jou belangrijk is op dit moment in je leven
 • voor jezelf opkomen
 • prioriteiten stellen en keuzes maken
 • jouw intenties voor de toekomst neer te zetten
 • actie ondernemen

Dit alles kan je onderzoeken op verschillende domeinen in je leven, zowel professioneel als persoonlijk.

 

Vanuit een oplossingsgerichte en intuïtieve aanpak ga ik samen met jou op zoek naar jouw krachten om zelf de uitdagingen te leren hanteren.  “Je moet het zelf doen, maar niet alleen.” Op bepaalde momenten is het misschien juist heel nuttig om je te laten ondersteunen door een coach. Het praten over wat je echt bezielt met een neutraal persoon helpt om jouw weg duidelijk te krijgen voor jezelf.  Het geeft je nieuwe inzichten, en nieuwe energie om verder te gaan en actie te ondernemen.

In de sessies gebruik ik verschillende methoden: schrijfopdrachten (vb. het bijhouden van een dagboek rond een bepaald thema), creatieve opdrachten, rollenspellen, opstellingswerk, droomoefening, gaan praten met mensen die je kunnen helpen bij je vragen, een stappenplan opmaken, …

In de begeleiding krijg je de nodige ruimte om tot rust komen en om jezelf te ontmoeten.  Vertrekkende van het hier en gaan we samen exploreren wat er is, waar je in het dagdagelijkse leven last van hebt. Indien het nodig is gaan we in de veilige setting die ik je bied op zoek naar de achterliggende oorzaken, drijfveren, overtuigingen. Eens die aan het licht zijn gekomen en een plaats hebben gekregen, zal dat ook een diepgaande verandering teweeg brengen in je huidige leven. Je leert jezelf in je uniek zijn en in je authenticiteit aanvaarden.

Het contact maken met lichamelijke gewaarwordingen, de zintuigen en de natuur zijn daarbij een bron van inspiratie en krachtige instrumenten om bij jezelf te komen. Je lichaam is een bron van wijsheid en heeft alle onverwerkte emoties en ervaringen opgeslagen.  Door stap voor stap in contact te komen met je ware Zelf, je diepe kern, ervaar je een bevrijdende kracht.  

Het Meer In Balans Programma benadert je op een transpersoonlijke manier: Jij als mens in zijn geheel. Dit wil zeggen zowel op mentaal, emotioneel, lichamelijk als spiritueel vlak.  Deze domeinen zijn niet van elkaar te scheiden en beïnvloeden elkaar constant.  Door je bewust te worden van deze verschillende vlakken en hun onderlinge verbondenheid ga je er later ook invloed op kunnen uitoefenen en zelf zorgen voor een nieuwe balans.  

En zo kom jij vrijer in het leven te staan!

Wat anderen zeggen...

"Voor ik m’n eerste afspraak maakte voelde ik me al een tijdje slecht.  Ik had het gevoel dat ik geleefd werd. Ik had weinig energie en ergerde me snel.  Vooral de gesprekken hebben me doen inzien dat ik zelf beslissingen kan en mag nemen over mijn leven. Met de oefeningen heb ik meer over mezelf geleerd. Ik ben me bewuster geworden van wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Ik heb uiteindelijk de beslissing durven nemen om deeltijds te gaan werken.  Op dit moment voel ik me gelukkig met de acties die ik het voorbije jaar heb ondernomen. Nu heb ik het gevoel dat mijn leven in balans is." ~ Katrien ~

"Voor ik aan de coaching begon was ik opgeslorpt door mijn werk, de files, de aanhoudende conflicten met mijn overste. Ik voelde me gevangen door een schuldgevoel omdat ik niet genoeg tijd had voor mijn man en kinderen en ik had haast geen tijd voor hobby's of me-time. De begeleiding heeft me bevestiging gegeven dat het allemaal zo niet meer verder kon. We zijn samen op zoek gegaan naar mijn talenten en mijn valkuilen. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en op papier durven zetten hoe mijn ideale leven eruit zou zien. Stap 1 was ontslag geven, het was dat of een burn-out. Dat was verre van gemakkelijk, zeker omdat ik nog geen ander werk had... Daarna ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en na een kleine omweg ben ik geraakt waar ik wilde geraken: ik werk deeltijds als leerkracht in een fijne school waar lesgeven erg aangenaam is op nog geen kwartiertje rijden van mijn deur. Ik ben er in de vakanties voor mijn kinderen en ook 's morgens en 's avonds. Er is een rust neergedaald over ons gezin en dat voelt goed! Ik maak tijd voor mezelf, ga zelfs sporten...  Als ik nu terug kijk naar de situatie waar ik nog niet zo heel lang geleden inzat, kan ik haast niet geloven dat ik het toen allemaal zo lang heb volgehouden. Ik ben dan ook heel blij dat nog net op tijd hulp ben gaan zoeken en dat we samen tot een oplossing gekomen zijn. En hoewel er op het einde van de maand heel wat minder centjes op mijn rekening gestort worden, voel ik mij een veel rijker mens. De sessies leerden me dat het belangrijk is om af en toe eventjes stil te staan bij het leven. Waar ben ik en waar wil ik naartoe. Ik leerde ook om dicht bij mezelf te blijven." ~ Katleen ~

"Ik had het gevoel dat mijn leven werd geleid, dat ik zelf niet veel zeggenschap had in mijn vrije tijd. Ik keek soms zelfs tegen mijn weekends op omdat ze al zo voorgepland waren. Ik moest altijd zo goochelen om iedereen te zien en te sporten en eten te maken en om alles gedaan te krijgen. Dit ging ten koste van mezelf. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat ik besef dat ik niet verantwoordelijk ben voor andermans geluk. Ik kan hier natuurlijk wel aan bijdragen, maar ik kan dit niet volledig invullen, dat moeten ze zelf doen.  Het resultaat nu is dat de mensen rondom mij ook beseffen dat ze niet voortdurend op mij kunnen leunen, dat ze me iets meer vrijheid moeten geven (en dat doen ze nu ook). Op deze manier zal ik ook aangenamer zijn in de omgang op de momenten dat we wel samen zijn.  Ik heb in het traject een andere kijk aangeboden gekregen op de wereld (op mijn wereld) - ik heb tips en tools meegekregen die me werkelijk verderhelpen in het dagdagelijkse leven - Ik heb gedachten/gevoelens ontdekt waarvan ik niet wist dat ze er waren. In het programma was er voldoende ruimte om deze te uiten/bespreken.  Ik had niet verwacht dat dit mijn leven zo zou veranderen, er is een last van mijn schouders gevallen. Die schuldgevoelens die ik dagelijks meesleurde, heb ik grotendeels kunnen loslaten. Ik kan nu aandacht geven aan mijn eigen leven en van daaruit, als er ruimte is, aandacht geven aan anderen." ~ Veronique ~

"Ik was zeer verward, geschokt en boos toen ik aan de therapie begon.  Wat mij het meest geholpen heeft waren de gesprekken en de oefeningen. Het deed heel veel deugd dat er iemand was die luisterde.  Al die sessies hebben mij doen inzien dat je moet praten met elkaar. ik zorg  beter voor mezelf en mijn partner merkt dat wel. Er zijn dingen veranderd in onze relatie. Ik ben terug aan het werk en het gaat goed met mij!" ~ Ines

"Na 25 jaar in een firma alles van mezelf gegeven te hebben werd ik kort nadat de firma werd verkocht, ontslagen. Het ontslag was een ‘vechtscheiding’. Ik liep plots tegen een muur en wist met allerlei gevoelens niet waar naartoe. Ik zat met angsten die ik niet kon plaatsen. Ik kon van niks meer genieten. Het zijn vooral de gesprekken en de oefeningen die me geholpen hebben. Ik heb afscheid kunnen nemen, angsten een plaats kunnen geven en tot rust kunnen komen. Het is een levensles geweest, die mij situaties nog meer doet relativeren. Ik heb geleerd tegenslagen beter te verwerken, wraak gevoelens los te laten, terug mensen te vertrouwen, terug in mezelf te geloven en terug meer zin te krijgen in het  leven." ~ Marc

"Tijdens mijn sessies bij Karin heb ik veel gepraat, en ook gehuild, gelachen, bang en boos geweest. Wat me zeker nog wel het meest vooruit heeft geholpen zijn de familieopstellingen die ik met haar gedaan heb. Al kreeg ik tijdens mijn praatsessies een luisterend oor, ik bleef in mijn hoofd zitten. Als ik een familieopstelling doe dan keer ik uit mijn hoofd naar mijn hart. Ik voel dan letterlijk allerlei tintelingen, zwaartes, misselijkheid, leegte, blokkades, verlammende gevoel, afkeuring, blijdschap, droefheid enz. Door echt in mijn gevoel te gaan komt er zoveel meer naar boven. Ik voel wat mij raakt of angst in boezemt en kan dit met behulp van Karin verwoorden in de juiste termen. De antwoorden die in zulke sessies naar boven komen geven me een echt aha moment. Die aha momenten blijven ook beter hangen in mijn systeem en geven me een opgelucht gevoel! Het geeft me handvaten om bepaalde gebeurtenissen, angsten, patronen in een ander daglicht te zien en los te laten, erop te vertrouwen dat het oké is, dat het in orde komt, dat het anders kan, mag, ..." ~ Brenda

 

Praktisch

Het Meer In Balans Programma duurt 12 weken en bestaat uit 5 gesprekken, telkens van 90 minuten. Na verkenning van jouw situatie en vraag wordt het traject opgestart.

Deze eerste sessie is 75 euro en duurt  60 à 90 minuten. 

De locatie is Molenstraat 28, 2260 Westerlo.

Meer info?

Tel: 0477/23 86 76
E-mail: karin@hetlevenswiel.be